Author Message
mutuk
PostPosted: Tue Oct 16, 2007 10:32 pm    Post subject: Re: ACALA 2 FAMILY TREE

[quote="vernavarro"]
mutuk wrote:
Isa pang Partido ng mga ACALA.

ViceMutuk,me tanong ako?

Saang root naman
si Amang Abraham Acala asawa ay si Nanang Teyang Aseoche
Parent of:
Bayani Acala
father of Abe Acala (musician)and Beyok(artist)
and sister of our Popular teacher:
Ana Acala Castillo+

Hope you can help me to locate where his roots is.

Thank you in advance! VerNavarro


Ver,

Silip ka uli dito http://paete.org/forums/viewto.....7733#17733

Walang anuman,

vice mutuk
vernavarro
PostPosted: Tue Oct 16, 2007 1:51 am    Post subject: Re: ACALA 2 FAMILY TREE

[quote="mutuk"]Isa pang Partido ng mga ACALA.

ViceMutuk,me tanong ako?

Saang root naman
si Amang Abraham Acala asawa ay si Nanang Teyang Aseoche
Parent of:
Bayani Acala
father of Abe Acala (musician)and Beyok(artist)
and sister of our Popular teacher:
Ana Acala Castillo+

Hope you can help me to locate where his roots is.

Thank you in advance! VerNavarro
mutuk
PostPosted: Mon Oct 08, 2007 3:41 am    Post subject: ACALA 2 FAMILY TREE

Acala, Gala B. Oct. 16, 1862 Atanacio & Oliva Baisas
Acala, Vizente B. Apr. 4, 1865 Atanacio & Oliva Baisas
Acala, Maria B. Jul. 1, 1866 Atanacio & Oliva Baisas
Acala, Tomasina B. Dec. 20, 1868 Atanacio & Oliva Baisas
Acala, Atanacia B. May 2. 1871 Atanacio & Oliva Baisas
Acala, Gaudencio B. Aug. 29, 1873 Atancio & Oliva Baisas
Acala, Alejandro B. May 2, 1876 Atanacio & Oliva Baisas
Acala, Mariano B. Nov. 1, 1879 Atanacio & Oliva Baisas
Grand Parents :
Florentino Acala & Juliana Daguplo
Pedro Baisas & Pragedes Adigue

Acala, Buenabentura B. Jul. 15, 1877 Francisco & Honoria Bagulan
Grand Parents :
Florentino Acala & Juliana Daguplo
Julian Bagolan & Serafia Valencia


Isa pang Partido ng mga ACALA.


_______ Acala, naging asawa ni Oliva Baisas na pinsang boo ng magkapatid na Mariano Baisas,_______.
Naging mga anak (5)
I. Tomasa B. Acala,
II. Conrado B. Acala (Ado),
III. Maria B. Acala (Matanda),
IV. Gelacia B. Acala (Gala),
V. Maria B. Acala (Maring Dalis),

Naging Familia ng bawat isa:


I. Tomasa B. Acala, naging asawa ni Lorenzo Pagalanan na anak nina Ana Afuang at Lorenzo Pagalanan.
Naging mga anak (6)
1. Flora A. Pagalanan, naging asawa ni Isidro Casupo (Isang Visaya at magkakaingin).
Isang adopted na anak
A. Ricardo Casupo (Carding),

2. Jose A. Pagalanan (Joseng Patlay), naging asawa si Isabel Baisas, anak ng Juan Baisas at MAria San Rafael.
Naging mga anak (4)
A. Primo B. Pagalanan,
B. Juana B. Pagalanan,
C. Pedro B. Pagalanan,
D. Andres B. Pagalanan,

3. Teresa A. Pagalanan (Tering), naging asawa ni Juan Navarro (Aton) anak nina Feliciana Valdellon at Manuel Navarro.
Naging mga anak (3)
A. Ruperto P. Navarro,
B. Federico P. Navarro,
C. Lerma P. Navarro,

4. Rafaela A. Pagalanan (Ila), naging unang asawa si Andres Pasawa (Adi).
Walang naging anak ang kanilang pagsasama.

Naging ikalawang asawa ni Rafaela A. Pagalanan (Ila) si Francisco Navarro (Ico) na balo ni Fermina Dalagan.
Isa ang naging anak
A. Antonia P. Navarro,

5. Consolascion A. Pagalanan, naging ikalawang asawa ni Casiano Villarin na balo ni Maura Ibanez.
Walang naging anak ang kanilang pagsasama.

6. Crisanta A. Pagalanan, namatay na dalaga na sa saquit na Diabetes.

II. Conrado B. Acala (Ado), naging asawa si Maria Adea 1 na anak nina Clemente Adea at Pascuala Quesada, (anak ng Isidoro Quesada sa unang niyang asawa).
Naging mga anak (4)
1. Juan A. Acala, naging asawa si Lucena Calabig na anak nina Bonifacia Agbada at Rufino Calabig.
Naging mga anak (4)
A. Tecla C. Acala,
B. Jaime C. Acala,
C. Adolfo C. Acala,
D. Cristino C. Acala,

2. Doroteo A. Acala, naging asawa si Catalina Agnes (Tali).
Naging mga anak (2)
A. Ireneo o Antonino A. Acala,
B. Gregoria A. Acala,

3. Rosario A. Acala (Chayong), naging asawa ni Juan Dalagan.
Naging mga anak (2)
A. Pedro A. Dalagan,
B. Absalon A. Dalagan,

4. Melecia A. Acala, naging asawa ni Lorenzo Asido.
Naging mga anak (4)
A. Guadalupe A. Asido,
B. Juanita A. Asido,
C. Victorino A. Asido,
D. Alejandro A. Asido,

III. Maria B. Acala (Matanda), naging asawa ni Vicente Palatino.
Isa ang naging anak
1. Faustina A. Palatino,

IV. Gelacia B. Acala (Gala), naging asawa ni Pablo Bague (Pablong Diablo) capatid nina Maria at Engracio Bague.
Naging mga anak (6)
1. Catalina A. Bague,
2. Torre A. Bague,
3. Dionisio A. Bague (Nitog),
4. Isabel A. Bague,
5. Maria A. Bague (Lao),
6. Laura A. Bague,

V. Maria B. Acala (Maring Dalis), naging asawa ni Andres Maralit na taga Batangas.
Naging mga anak (5)
1. Candida A. Maralit, naging asawa ni Juanito Cainto, anak ng mag asawang Andres Cainto at Sinforosa Agbagala.
Namatay sa panganganak sa panganay si Candida Maralit pati ang bata.

2. Rufino A. Maralit, naging asawa si Juana Palatino, anak ni Flora Quesada at Juan Palatino (Cato).
Naging mga anak ( 8 )
A. Maxima P. Maralit,
B. Maria P. Maralit,
C. Mercedes P. Maralit (Miling),
D. Rosario P. Maralit, namatay na bata pa.
E. Marina P. Maralit,
F. Marissa P. Maralit,
G. Juanito P. Maralit, namatay na bata pa.
H. Danilo P. Maralit,

3. Maximiano A. Maralit, namatay ng bata pa.
4. Blas A. Maralit, namatay ng bata pa.
5. Urbano A. Maralit, namatay ng bata pa.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group