Author Message
mutuk
PostPosted: Wed Jan 16, 2008 1:04 am    Post subject: PADALLAN FAMILY TREE

Ayon sa ulat ni Gabriela Padallan (Bela) ay ang Padallan dito sa Paete ay nagsimula lamang ayon sa kanyang natatandaang sabi ng kanyang ama na si Romualdo (Amando) ay may magkapatid na Juan Padallan at Valentina Padallan.

Magkapatid
I. Juan Padallan,
II. Valentina Padallan,


Naging Familia ng bawat isa:


Dalawang magkapatid
I. Juan Padallan, naging asawa naman nito si Martina Gallardo.
Naging mga anak ( 8 )
1. Simeona G. Padallan, naging asawa ni Daniel Cagayat.
Naging mga anak (2)
A. Paula P. Cagayat, naging asawa naman ito ni Benigno Zaide, isang mangagawa ni Don Alejandro Roces sa kanyang taller ng mga muebles dito sa Paete.
Naging mga anak (2)
i. Manuel C. Zaide Sr.(Maning), naging asawa si Mithi Africano na anak ng mag asawang Catalina Bagongahasa at Santiago Zaide.
Naging mga anak ( 9 )
1.) Manuel A. Zaide Jr.,
2.) Narciso A. Zaide,
3.) _______ A. Zaide, namatay ng bata pa.
4.) Benigno A. Zaide,
5.) Evangeline A. Zaide,
6.) Wenceslao A. Zaide,
7.) Sylvia A. Zaide,
8. ) Alice A. Zaide,
9. ) Abraham A. Zaide,


ii. Santos C. Zaide Sr., naging asawa nito si Tarcela Felizardo.
Naging mga anak (7)
1.) Efren F. Zaide,
2.) Jose F. Zaide,
3.) Aida F. Zaide,
4.) Mila F. Zaide,
5.) Santos F. Zaide Jr.,
6.) Nalding F. Zaide,
7.) Estela F. Zaide,


B. Fabiana P. Cagayat, naging unang asawa ito ni Teofilo Adao.
Walang naging anak

2. Tomas G. Padallan, naging asawa nito si Melitona Fadul na capatid ni Esperanza Fadul na asawa ni Gregorio Cajumban.
Naging mga anak (6)
A. Victoria F. Padallan,
B. Paulino F. Padallan, namatay na bata pa.

C. Perfecto F. Padallan, naguing asawa si Demetria Dagunton, anak ng mag asawang Ines Ibanez at Bonifacio Dagunton.
Naguing mga anak ( 9 )
i. Florentina D. Padallan, namatay ng bata pa.
ii. Isabelo D. Padallan, naguing unang asawa si Justina Flores.
Naguing mga anak dito (3)
1.) Nieves F. Padallan,
2.) Natividad F. Padallan,
3.) Benito F. Padallan,


Naguing ikalawang asawa ni Isabelo D. Padallan si Pacita Acantilado, anak ng mag asawang Victoria Ludevico at Juan Acantilado.
Naguing mga anak dito
4.) Cornelio A. Padallan,
5.) Irenea A. Padallan,
6.) Nanding A. Padallan,
7.) Rosalie A. Padallan,
8.) Esting A. Padallan,
9. ) Carmen A. Padallan,
10.) Andres A. Padallan,


iii. Casimiro D. Padallan, naguing asawa nito si Felisa Dimatatakl.
[b]Naguing mga anak (5)
1.) Sofia D. Padallan, namatay ng bata pa.
2.) Emeterio D. Padallan,
3.) Bella D. Padallan, namatay ng bata pa.
4.) Hilaria D. Padallan, namatay din ng bata pa.
5.) Oring D. Padallan,


iv. Florencia D. Padallan, namatay ng bata pa.
v. Brigida D. Padallan, namatay ng bata pa.
vi. Antonio D. Padallan, namatay ng bata pa.
vii. Modesta D. Padallan, namatay ng bata pa.
viii. Iluminada D. Padallan, naguing asawa ito ni Bernabe Baldemor, anak ng mag asawang Venancio Baldemor at Juana Cadayin.
Naguing mga anak (6)
1.) Pedro P. Baldemor,
2.) Ernestina P. Baldemor,
3.) Francisco P. Baldemor,
4.) Neida P. Baldemor,
5.) Nelia P. Baldemor,
6.) Victoria P. Baldemor,


ix. Florencia D. Padallan, naguing asawa ito ni Pio dela Cruz, anak nang mag asawang Alejandra Cahanap at Eugenio dela Cruz.

D. Silverio F. Padallan,
E. Juan F. Padallan,
F. Flaviano F. Padallan,

3. Dominga G. Padallan (Inga), naging asawa ito ni _______ Dailo.
Isa ang naging anak
A. Felix P. Dailo, naging asawa nito ay si Margarita Acu (Garita) na capatid nina Josefa, Anicia, Dominga at Fernando Acu.
Naging mga anak (5)
i. Marcelino A. Dailo,
ii. Dionesia A. Dailo,
iii. La Paz A. Dailo,
iv. Isabel A. Dailo,
v. Francisco A. Dailo,4. Romualdo o Amando G. Padallan, naging asawa nito si Alejandra o Fernanda Bayocot.
Naging mga anak (2)
A. Gabriela B. Padallan,
B. Gabriel B. Padallan, namatay ng bata pa.

5. Doroteo G. Padallan (Teo), naging asawa nito si Dionesia Cadapan (Doning Adobo).
Naging mga anak (3)
A. Rufina C. Padallan,
B. Pedro C. Padallan,
C. Eusebia C. Padallan,
D. Arsenia C. Padallan,

6. Marcelino G. Padallan, naging asawa nito si Cirila Dailo na capatid nina Benito at Igmedio Dailo, na anak nina Isidora Cagayat at Andres Dailo.
Naging mga anak ( 8 )
A. Maria D. Padallan,
B. Gregorio D. Padallan,
C. Rogarciano D. Padallan,
D. Antonio D. Padallan,
E. Josefina D. Padallan,
F. Mateo D. Padallan,
G. Modesta D. Padallan,
H. Loreto D. Padallan,

7. Eulogio G. Padallan, naging asawa nito si Maria Valdespina na anak Luis Valdespina at ________ Galacgac.
Naging mga anak (5)
A. Crispiniana V. Padallan,
B. Hilaria V. Padallan,
C. Juan V. Padallan,
D. Macaria V. Padallan,
E. Felix V. Padallan,

8. Flaviano G. Padallan (Biano), naging kapisan nito si Fortunata Navarro (Atang Bacal).
Naging mga anak (5)
A. Inocencia N. Padallan,
B. Eulogia N. Padallan,
C. Ignacia N. Padallan,
D. Brigida N. Padallan,
E. Castor N. Padallan,


II. Valentina Padallan, naanakan sa kanyang pagkadalaga ni Mariano _______ (kilala sa pangalan at pamagat na Marianong Caniyogan sapagkat siya ay tubo sa Caniyogan, Tayabas, Quezon at nakipisan kay Valentina nang matagal na panahon bilang asawa. (Hindi kasal).
Naging mga anak (2) kapwa sa nanay kinuha ang appeliedo.
1. Leon Padallan, naging asawa nito si Petra Cajipe.
Walang naging anak

2. Cornelio Padallan, naging asawa si Marcelina Baet.
Naging mga anak (5)
A. Maura B. Padallan,
B. Santos B. Padallan,
C. Felix B. Padallan,
D. Serapio B. Padallan,
E. Maria B. Padallan, namatay ng bata pa.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group