CASILAG Family Tree
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Family Trees

#1: CASILAG Family Tree Author: KhinzLocation: Andre Wilkins S. Sadsad PostPosted: Fri Oct 26, 2007 3:02 am
    —
Ung Casilag at Sadsad po meron po ba? hehehehe pinatatanong po ni Estelita Sadsad.

#2:  Author: mutukLocation: Vice mayor Rojilyn Bagabaldo PostPosted: Thu Nov 08, 2007 4:53 am
    —
Ang Partido o Familia ng "Casilag" dito sa Paete, Laguna ay nagmula lamang sa katauhan nang magkakapatid na Exequiel, Baldomera at Ramon Casilag na kapwa taga Lipa, Batamngas na nakipamayan at firmihan nang nanirahan dito sa Paete matagal ng panahon na ang abaca ay siyang malakas pagkakitaan ng cuarta. Sila ay dito na nakapag asawa at nagkaroon ng familia.

Ang magkakapatid na Casilag
I. Exequiel Casilag,
II. Baldomera Casilag,
III. Ramon Casilag,Naging mga Familia:I. Exequiel Casilag, naging asawa si Gleceria Absin, anak ng mag asawang Urbana Bague at Macario Absin.
Naging mga anak (6)
1. Clemente A. Casilag (Quintin), naging unang asawa nito si Juana Balquiedra, anak ng mag asawang Andrea Afuang at Juan Balquiedra.
Naging mga anak (2)
A. Victoriano B. Casilag, namatay ng bata pa.
B. Gil B. Casilag, namatay ng bata pa.

Nabalo si Clemente A. Casilag at naging ikalawang asawa si Olympia Caraig na capatid sa ina ni Alipio Paelmo at balo ni Jesus Sadsad.
Naging mga anak ( 8 )
C. Magdalena C. Casilag,
D. Isabelita C. Casilag,
E. Felisa C. Casilag,
F. Restituto C. Casilag,
G. Francisco C. Casilag,
H. Edita C. Casilag,
I. Virginia C. Casilag,
J. Clemente C. Casilag Jr.,

2. Julia A. Casilag, naging ikalawang asawa ito ni Perfecto Baldemor, balo ni Felisa Balquiedra at anak ng Maria Agbay at Florencio Baldemor.
Naging mga anak (4)
A. Milagros C. Baldemor,
B. Nicanor C. Baldemor,
C. Alberto C. Baldemor (Angel),
D. Salud C. Baldemor,

3. Tecla A. Casilag, naging asawa ni Blas Balquiedra na anak ng mag asawang Isidora Cainto at Leon Balquiedra.
Naging mga anak (5)
A. Zenaida C. Balquiedra,
B. Eliza C. Balquiedra,
C. Dorothy C. Balquiedra,
D. Florencia C. Balquiedra,
E. Maria Flor C. Balquiedra,

4. Hilario A. Casilag, namatay na bata pa.
5. Santos A. Casilag, namatay na bata pa.
6. Jorge A. Casilag, namatay na bata pa.

II. Baldomera Casilag, naging asawa naman ito ni Pablo Mendoza na taga Batangas din. Casama na niyang dumating at nanirahan dito sa Paete.
Naging mga anak (2)
1. Bernardo C. Mendoza (Bandong), naging asawa si Eufrocina Baisas.
Naging mga anak (13)
A. Fabiana B. Mendoza, naging asawa ni Andres Valdecantos, anak nina Potenciana Baldemor at Francisco Valdecantos (Iscong Sereketes).

B. Cecilia B. Mendoza, naging asawa naman ni Apolinario Valdellon, anak nina Maria Carlos at Julio Valdellon.

C. Aniceta B. Mendoza, naging asawa naman ito ni Mario Baet, anak ni Florentino Baet sa ikalawa niyang asawa na si Dominga Madridejos.

D. Maria B. Mendoza, naging asawa naman ito ni Eugenio Dalagan, anak ng mag asawang Catalina Braga at Felipe Dalagan.

E. Asuncion B. Mendoza,
F. Nena B. Mendoza,
G. Miguela B. Mendoza, namatay na bata pa.
H. Jose B. Mendoza, namatay na bata pa.
I. Fidela B. Mendoza, namatay na bata pa.
J. Francisca B. Mendoza, namatay na bata pa.
K. Mendoza, namatay na bata pa.
L. Mendoza, namatay na bata pa.
M. Mendoza, namatay na bata pa.

2. Leon C. Mendoza, naging asawa nito si Juliana Valdecantos, anak ng Eusebia Paygane at Estanislao Valdecantos.
Walang naging anak

III. Ramon Casilag, naging asawa si _______.
Isa ang naging anak
1. Isidra Casilag, naging asawa ni Avelino Adao, anak ni Urbano Adao sa ikalawa niyang asawa na si Faustina Quesada.
Naging mga anak (5)
A. Victorino C. Adao,
B. Aurea C. Adao,
C. Francisco C. Adao,
D. Eduardo C. Adao,
E. Merita C. Adao,USAP PAETE -> Family Trees


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group