asa asawahan
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Sisteng Paete

#1: asa asawahan Author: Jun solleza PostPosted: Thu Feb 26, 2009 8:54 am
    —
unang taon ng kasal kumakanta ang mag asawa

"Papuri sa Diyos,Papuri sa Diyos,papuri sa Diyos sa kaitaasan.

Makalipas ang limang taon....iba na ang kanta

"Panginoon ...maawa ka,Panginoon maawa ka

Makalipas ang 10 taon.......kumakanta ang lalaki nakaturo sa asawa


Kunin mo O Diyos at tanggapin mo.......


joke,joke joke
jun

#2:  Author: Guest PostPosted: Fri Nov 27, 2009 9:02 pm
    —
this is one is click...hahahahahaha!USAP PAETE -> Sisteng Paete


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group