eske eng ke at mongol
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Sisteng Paete

#1: eske eng ke at mongol Author: jastronimoLocation: Jerry B Astronimo PostPosted: Fri Nov 25, 2005 6:40 pm
    —
Ang sisteng ito ay narinig ko mula kay Ogie Adao at Eboy Adao nuong nagbabaku kami sa Jocson st 47 years ago

--------------------------------------------

ama (nagbabasa ng magazine)
ama-- anak, ano ang ibig sabihin ng eske eng ke?
anak -- ay naku ama hindi po eske eng ke yan, yan po ay "science"

---------------------------------------------
anak, gumagawa nang homework
anak--- ama, ano po sa english ang lapis?
ama---- ano, yun laang ay hindi mo alam, ay di "mongol"USAP PAETE -> Sisteng Paete


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group