How do we enjoy and spend our Summer
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Wok with Somy (cook, work, walk)

#1: How do we enjoy and spend our Summer Author: SomygaLocation: Somy G. Asido PostPosted: Sun Aug 09, 2009 9:02 am
    —
Ako po si Somy na malugod na inaanyayahan kayong makita ang
mga kuha ay mga iba't ibang bagay na nagaganap sa panahon
ng Tag-araw 2009.
SALAMAT po ng marami at laging tumawag sa Panginoon na ating
lagi at nag-iisang tagapagsaklolo....

<div></div>USAP PAETE -> Wok with Somy (cook, work, walk)


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group