Sa pamamasyal ng mag-asawa
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Sisteng Paete

#1: Sa pamamasyal ng mag-asawa Author: Guest(M:A:G) PostPosted: Fri Jun 09, 2006 4:29 am
    —
Sa pamamasyal ng mag- asawa ,ay na boring si Mister,(malayo na rin ang narating nila) kasi habang siya ay nag mamaneho ay tahimik na tahimik si Mrs. at nasisiyahan na lang ito sa pagmamasid ng kapaligiran,kaya nakalimutan niya si Mr. kausapin okumustahin man lang kung pagod na ito. kahit kausapin ito ni Mr. ay tango. iling,at ngiti lang ang sagot nito sa kanya.
Napadaan sila sa isang Farm na maraming klase ng Hayop, tahimik pa rin si Mrs. at enjoy na enjoy sa panood sa mga hayop. Bilang nakaisip si Mr. ng paraan kung paano sila magkakaroon ng Conversation ni Mrs.

Mister: Sweetheart, Look!!!!( sabay turo) Hindi mga kamag- anak mo ,ang
mga iyon?
Mrs : (sabay lingod sa itinuro ni Mr.) Ah!!! Hindi ko mga kamag-anak iyan
mga In-Laws ko iyan!!!!
Mister: (galit , ) : huwag hinahamak ang mga In laws mo , na pamilya ko.
Misis: ( galit na galit din ) Bakit !!! sinagot ko lang ang tanong mo at
sinasabi ko ang totoo , na ang itinuromo ay hindi ko mga
kamag- anak, na iyo ring inaalipusta...!!!!
So... Nakita nakita ninyo nagkaroon nga sila ng Conversation,pero napunta sa away , kasi naman ..........Ang itinuro ni Mr. kay Mrs. ay iyong mga Hayop na nakapaligid sa Farm ..... kaya natural na ipagtanggol nila ang kanikanilang lmga kamag-anakUSAP PAETE -> Sisteng Paete


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group